Föräldrasamverkan

Föräldrapass

Föräldrapassens innehåll och längd varierar från termin till termin. Verksamheten förutsätter minst 10h föräldradeltagande i veckan vilket innebär i snitt ca två pass per månad. Utöver dessa föräldrapass tillkommer städ- och arbetsdagar som förläggs några helger per termin.

Föräldrarnas vision för Sjörövaren

  • Sjörövaren ska vara en trygg och positiv plats för barn och vuxna.
  • Varje barn ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga och verksamheten ska stimulera till ett livslångt lärande.
  • På Sjörövaren ska barnen öva sig i det sociala samspelet och ges möjlighet att utvecklas till empatiska och ansvarstagande individer.
  • Alla barn ska dagligen erbjudas utevistelse i en stimulerande och varierande miljö.
  • Relationen mellan personal och föräldrar ska präglas av ömsesidigt förtroende och flexibilitet samt ett gemensamt ansvar för barnens bästa.
  • På Sjörövaren lagas smakfull och näringsriktig mat med fokus på ekologiska och närproducerade produkter.

Förväntningar på föräldrar i verksamheten

Sekretess

Medlemsmöten

Närvarande

Goda förebilder

Bemötande och barnsyn

Styrelseansvar

Sätta gränser

Familjetrevlighet

Fixardagar