START

  |  

OM SJÖRÖVAREN

  |  

VERKSAMHETEN

  |  

BILDER

  |  

KONTAKTA OSS

  |  


Om Sjörövaren
 Föräldrakooperativ
 Personal
 Utomhus
 Inomhus


Om Sjörövaren

Vad innebär föräldrakooperativ?

Ordet kooperation betyder = Att arbeta tillsammans på ett gemensamt verk för samma mål. Grundidén är VÅRA BARN och att vi tillsammans ser till helheten och arbetar för det som gynnar barngruppen bäst. På ett föräldrakooperativ gäller ett givande och tagande och att vi tillsammans ser till helheten på lång sikt. Vår erfarenhet är att alla kan och vill bidra!

Vad förväntas av dig som förälder?

Föräldrarna på Sjörövaren tjänstgör i verksamheten under i snitt två pass i månaden. Det ger er föräldrar en inblick i verksamheten samt en mysig delaktighet med barnen. Här finner vi glädje, vänskap och samhörighet. Utöver tjänstgöringen har varje familj en till två "städhelger" per termin enligt ett löpande schema. En gång per termin genomför vi också en så kallad "fixardag" då vi ser över, reparerar, målar, fikar och fixar det som krävs. Vi har medlemsmöten ungefär var sjätte vecka. Styrelsen som består av fem medlemmar har möte var femte vecka.

Vad kan vi som familj bidra med?

Om vi alla tänker: ”Vad kan vi som familj bidra med?” så är mycket redan vunnet. Här verkar alla för att gemensamt nå samma mål.

Våra 4 grundstenar!

Att vara tillsammans är en första grundsten.
Att medverka i den gemenskap som Sjörövaren erbjuder i form av traditioner, medlemsmöten, gemensamma aktiviteter och fester är en ren investering och en grundförutsättning för att kooperativet skall fungera.

En andra grundsten är att samma regler gäller hemma som på förskolan.
T.ex. Man är en bra kompis, lyssnar, hälsar, tackar, väntar på sin tur, ställer i ordning sina skor och kläder, städar efter sig mm.

En tredje grundsten är vår personal. Vår personal är en oerhört stor tillgång och enormt viktiga personer i VÅRA BARNS liv. Vår personal har medlemmarnas fulla förtroende att ansvara för den pedagogiska verksamheten.

En fjärde grundsten är respekt och ansvar för våra barn, vår personal och varandra.
    Detta för att uppfylla vårt syfte:
  • Att ge våra barn trygga, lekfulla, lärorika och stabila förskoleår att se tillbaka till och luta sig emot i den framtid de skall möta genom 1:a steget mot ”vuxenvärlden” = skolan.
  • Sjörövarens kooperativ skall stå för en positiv fast grund som avspeglar sig i våra barn och deras framtid.

 

 


 

 

Logga in

Sjörövaren   |  Spantgatan 5   |  603 85  Norrköping   |  Telefon 011-31 95 53   |  info@sjorovaren.se